แนะนำผลิตภัณฑ์

มอเตอร์ของคุซัทสุ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) ผลิตในประเทศไทยด้วย “คุณภาพแบบญี่ปุ่น” 
และนำไปใช้ในหลากหลายสาขา ตั้งแต่เครื่องมืออุตสาหกรรมไปจนถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนทั่วไป

ผลิตภัณ์ของเรา
นำไปใช้กับสิ่งเหล่านี้

เครื่องดูดควัน
เครื่องซักผ้า
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องอบผ้าในครัวเรือน
3416362_s
เครื่องทำลายเอกสาร
ชัตเตอร์ไฟฟ้า
รอกไฟฟ้า