แนะนำกระบวนการ
และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

KUSATSU ELECTRIC (THAILAND) ใช้ความรู้และเทคนิคที่ได้รับการฝึกฝนโดย Kusatsu Electric Group 
เพื่อทำการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่การปั๊มขึ้นรูปไปจนถึงมอเตอร์สำเร็จรูป

factory site

พื้นที่โรงงาน

พื้นที่โรงงาน
13,260㎡

พื้นที่อาคารโรงงานทั้งหมด
4,984㎡

 

production machinery

เครื่องจักร

ไลน์/เครื่องจักรในการผลิต

High speed press machine AIDA 300t 3
Transfer press lineA(Single press connection-line) AIDA( 80t,110t:total 9 units) 1
Transfer press lineB(Single press connection-line) AIDA(110t,150t:total 8 units) 1
Aluminum die casting machine KDK 350t 2
Shaft press-fitting machine(RTA、MTA) In-house made 5
Rotor beveling machine In-house made 5
Slot insulation paper inserter In-house made 7
Winding machine In-house made 16
Coil insertion machine INDUSTRA :P-35BE 7
YASKAWA_Robot winding line Integrated production line 1
KUSATSU Gr_Winding system-line Integrated production line 1
Coil forming machine In-house made 4
Lacing machine CSC :940A 4
Varnish dryer NIHON FLUX :DIM-540 2
RTA-Press Fitting Machine In-house made 4
Bracket press-fitting machine In-house made 4
Riveting machine In-house made 3
Robot YASKAWA MOTOMAN-GP25etc…  6
Balance measuring instrument SHIMAZU HGB-10N Ⅱ 1
Coil testing machine HODAKA :HST-304R 6
Motor testing machine HODAKA :HMP-300/HWT-303A 3

เครื่องมือฝ่ายวิศวกรรม

Torque measuring instrument SUGAWARA 5,20,50,100Kg 3
3D-CAD system SOLID EDGE 2023 1
Noise measuring device RUON :NL-21 1

เครื่องมือฝ่ายควบคุมคุณภาพ

CMM MITUTOYO  CRYSTA-APEX S 544 1
Roundness meter MITUTOYO  RA-2200 1
Electrical property testing machine AIP 9961-10GAMR 1
Three point micrometer、Cylinder gauge、Height gauge、other   _
production process

กระบวนการผลิต

High Speed Press

Transfer Press

Aluminum Die Casting

Rotor Assembly

Winding Process

Finishing of Stator

Varnishing Process

Motor Assembly