KUSATSU ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.

世界を 駆動する

ขับเคลื่อนโลก

คุซัทสุ อีเล็คทริค กรุ๊ป สนับสนุนโลกด้วยมอเตอร์และปั๊มขนาดเล็กที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้า

 

KUSATSU ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.​

เปลี่ยนไอเดียให้เป็นจริงด้วยมอเตอร์แบบกำหนดเอง

คลิกที่นี่สำหรับเว็บไซต์สำนักงานใหญ่

In THAILAND

บริษัท คุซัทสุ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คุซัทสุ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
     นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2491 คุซัทสุ อีเล็คทริค กรุ๊ป 
ได้สนับสนุนการดำเนินชีวิตของผู้คน
และอุตสาหกรรมที่หลากหลายในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
ในการผลิตมอเตอร์ขนาดเล็กแบบครบวงจร 
ตั้งแต่การออกแบบพัฒนาไปจนถึงการผลิต 
เราผลิตผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
จำนวนมากเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิคขั้นสูง
ของระบบขับเคลื่อนในอุปกรณ์ทุกประเภท
     บริษัท คุซัทสุ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด 
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 เพื่อเป็นฐานการผลิตใหม่
ในการตอบสนองต่อการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เราผลิตมอเตอร์หลากหลายประเภทสำหรับใช้ในครัวเรือน
และอุตสาหกรรมซึ่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จากการแบ่งปันจุดแข็งของกลุ่มบริษัทเรา 
(6 แห่ง ในญี่ปุ่นและ 3แห่ง ในต่างประเทศ) เราสามารถ
บรรลุเป้าหมายคุณภาพสูงและบรรลุเป้าหมายต้นทุนต่ำ
โดยการสร้างไลน์การผลิตที่มีประสิทธิภาพ
     เราจะยึดมั่นเจตนารมณ์ในการก่อตั้งบริษัทต่อไป 
ไม่ลืมที่จะเผชิญกับความท้าทาย ผลักดันการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างเต็มที่และร่วมมือกับพนักงานของเรา
เพื่อให้เป็นบริษัทที่สามารถช่วยเหลือสังคม
รวมทั้งดำเนินการอย่างจริงจังด้านสิ่งแวดล้อม

Philosophy

นโยบายบริหาร

มุ่งสู่การเป็นบริษัทระดับโลกที่ช่วยเหลือมนุษยชาติ
เราจะพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคน มุ่งมั่นในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และมีส่วมร่วมในความก้าวหน้าและพัฒนาของสังคม

Motor Customize

เราจะแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

คุซัทสุ อีเล็คทริค ไม่เพียงแต่จำหน่าย Motor Customize เท่านั้น แต่ยังนำเสนอการผสมผสานชิ้นส่วนและวิธีการควบคุมที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
img_customize01

ไม่รู้ว่าต้องการ
มอเตอร์แบบไหน

img_customize02

ยากที่จะออกแบบมอเตอร์
และสภาพแวดล้อม

img_customize03

ไม่พบมอเตอร์ที่ตรงกับแผน
หรือการใช้งาน

เจตนารมณ์ SDGs Kusatsu Group

  1. เรามุ่งมั่นในการหาไอเดียใหม่อยู่เสมอ ดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพและกิจกรรมองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

  2. เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมที่ง่ายต่อการอยู่อาศัยด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

  3. เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สนับสนุนโดยสหประชาชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในท้องถิ่นและบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน

ความคิดริเริ่มในฐานะผู้ผลิต

เราจัดให้มีสถานที่เรียนรู้แก่พนักงานผ่านกิจกรรมขององค์กร

ส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่า (การจ้างงานที่คุ้มค่าและมีมนุษยธรรม)

สร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานสามารถทำงานได้อย่างบรรลุเป้าหมาย

บรรลุความเท่าเทียมทางเพศและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

ความคิดริเริ่มในการการพัฒนาบุคลากร การจ้างงานที่คุ้มค่าและมีมนุษยธรรม

ในฐานะบริษัทผู้ผลิตเราเข้าใจความต้องการของลูกค้า จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูง

ที่ตระหนักถึงรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืน ตลอดจนตระหนักถึงกิจกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมที่มีจำกัด ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและการส่งเสริมนวัตกรรม

ความคิดริเริ่มความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน

เรามีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นใจว่าทุกคนจะมีชีวิตที่มีสุขภาพดี

มีวัฒนธรรมที่ดีและอาศัยอยู่ในชุมชนที่ปลอดภัย นอกเหนือจากความมุ่งมั่นของเราเกี่ยวกับ SDGs แล้ว

เรายังร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย รวมถึงองค์กรต่างๆ

ทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการและผู้เชี่ยวชาญ ก้าวข้ามขอบเขตอุตสาหกรรมและระดับชาติ