ข้อมูลบริษัท

KUSATSU
summary

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท คุซัทสุ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ นิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี เลขที่ 700/431 หมู่7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000THAILAND.
โทรศัพท์ +66(0)38-717-050-3
แฟกซ์ +66(0)38-454-207
URL https://www.kusatsu.co.th
ก่อตั้ง 31 มกราคม พ.ศ.2540
ทุนจดทะเบียน 170 ล้านบาท
จำนวนพนักงาน 120 คน

ประเภทธุรกิจ

ออกแบบพัฒนา・ผลิต・ขายมอเตอร์ขนาดเล็ก

ลูกค้าหลัก

Takara Standard
Rinnai
Mitsubishi Electric
Kito Hoist
AFREX
Taiwan Sanyo
Panasonic Taiwan
Panasonic Malaysia
BX Shinsei Vietnam  

History

ประวัติความเป็นมา

2540 บริษัทก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท (31 มกราคม)
เริ่มการผลิตมอเตอร์เครื่องปรับอากาศ (ธันวาคม)
2541 เริ่มการผลิตมอเตอร์เครื่องซักผ้า
2543 โรงงานที่2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ
2544 เริ่มการผลิตมอเตอร์ปั๊มเดรนน้ำทิ้ง
2545 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 (ธันวาคม)
2546 โอนย้ายเครื่อง high-speed press, rotor die-casting
และเครื่องจักรอื่นๆมาจาก Matsushita Motor Malaysia
2549 เพิ่มเงินลุงทนเป็น 170 ล้านบาท (กรกฎาคม)
2554 เริ่มโปรเจค Aluminium Winding
2557 โอนย้ายเครื่อง Progressive press มาจากประเทศสิงค์โปร์
2558 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 (มีนาคม)
2565 ก่อตั้งครบรอบ 25ปี